Homepage GOEDKOSJER Homepage HenriRosenberg.com Homepage Lex Plus Ultra
 
   8 November 2014

 

 

Echt Antwaerps

F O R U M

van de joden van Antwerpen

twee joden, drie meningen

Plein in Rome, tussen het Capitool en de  Palatijnheuvel, waar burgers samenkwamen om publieke zaken te bespreken en recht te doen.

INHOUDSTAFEL


 

 

E-post-weekblad van de v.z.w. GOEDKOSJER
Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers – Union des Editeurs de la Presse Périodique (U.P.P.)

"Everyone has the right to freedom of expression.
This right shall include freedom to hold opinions and to receive
 and impart information and ideas without interference by public
authority and regardless of frontiers".

(Article 10.  of the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms).
 

[subscribe: here]

Forum nummers 176 t/m 196
Forum Nieuwsflash nummers 56-58
Forum Puntjes op de "i" nummers 1 t/m 108

Beshem Omro -   בשם אומרו   nummers 1 t/m
 35: klik hier
Puntjes op de "i" nummers 1 t/m 108: klik hier

voor Forum nummers 1 t/m 175 en Forum Nieuwsflash 1 t/m 56: klik hier

 
" "


Nr. 176  -     8 juli    2006

1.  Judeo-Islamic civilization versus Western secularism

2.  Schoonheid en properheid centraal in orthodoxe jodendom?          

3.   Business van Glatt kosjer door Rabbinaat met monopolie vergrendeld
4.   Tolerantie een loos woord voor geestelijke leiders?


Nr. 177  -     13 juli    2006

1. Gerda Rosenberg: un message d’amour d’outre-tombe (1ière partie)

 2.   Ons artikel over properheid in orthodoxe middens: een schot in de roos                     
3.
 Joden met kippa in Israël uit Bar geweerd


Nr. 178  -     20 juli    2006

1.   De Gay-Parade in Jeruzalem: de lotsverbondenheid van joden en homo’s

2.  Jesode Hatora: aanzienlijke  verstrenging  kuisheidsregels        

3.   Rosenberg-schaal van Krias Shema van Rabbijnen en Rebbes
4.   
Ons artikel over properheid in orthodoxe middens: een schot in de roos [verv.]


Nr. 179  -     27 juli   2006

1.  Waarom onze  Gedoilim niet aan theologie doen            

2.  Rav A. Schiff, ook naar Parijs?          
3.
 Israel overwint militair, maar dreigt de propagandaoorlog te verliezen


Nieuwsflash Nr. 57  -     31 juli    2006

ק"ק מחזיקי הדת: רמת "גלאט" בענייני כשרות מזון וצניעות לעומת
רמת "רבנות" בדיני ממונות וחו"מ. מכתב גלוי לאנ"ש, בינינו לבין
עצמנו.


Nr. 180  -     3 augustus   2006

1.   Rouwwetten voor verwoesting Tempels: waarom, waarvoor en hoe?

2.   Een nuchtere blik op de Libanon-oorlog        

3.   Sportprenten Olmert en Mohammed: één lijn?   

4. Vlaams Belang vindt niet dat Israël wat te verwijten valt     Nr. 181  -     10 augustus   2006

Vakantienummer:
Antisemitisme en islamofobie maken blind


Nr. 182  -     17 augustus   2006


חיים מנחם גאלדמאן ז"ל

Vakantienummer:

1. Tijdens Libanonoorlog luilekkeren superrijke moslims aan Franse Rivierra. Een bericht uit Cannes.

2. Komkommertijd baart toch interessant initiatief


Nr. 183  -     25  augustus   2006


1.   Twee weken per jaar religie op non actief: het bijbelse  ‘mitsvos-weken’-gebod en de religieuze verlofdagen (RVD’s) 

2. Binnenkort aardappelen met hechsher!

3. Shomrei Hadass ontwaakt en roert zich … op de verkeerde manier


Nr. 184  -     31  augustus   2006


1.    Israël: het doemscenario   

2.  Joden voor een tweede keer als lammen naar het slachthuis    

3.  Marie Siska pleit zich vrij van anti-joodse houding   

4. Racistische discriminatie in orthodoxe schoolinstellingen in  Israël


Nr. 185  -     7 september   2006


1.   Het doemscenario in Israël (2): Chareidistan en Islamistan

2.  Rabbinical Center of Europe vertegenwoordiger van jodendom?          

3.    Tal(iban) Toire en Jesode Hatora op hol geslagen        

4.  Verkiezingen op het loofhuttenfeest: oplossing ligt voor de hand

5. “Grondig onderzoek” Machsike Hadass naar exorbitante kosjere melkprijs  duurt meer dan twintig jaar: kosjer €1,00 – gewone € 0,49 p/l
6. BZ-Minister K. De Gucht (VLD) schenkt € 5,5 miljoen voor heropbouw van alleen Libanon. Israël blijft in de kou


Nr. 186  -     14  september   2006


1. Rabbinical Center of Europe maar topje van de ijsberg : het Euro-Chabad tentakelnetwerk blijft uitdijen als een inktvlek

2. Pleidooi voor de Sadduceeërs (צדוקים)    

3. Israel Bonds volhardt in eentalig Frans
4. Tal(iban) Toire en Jesode Hatora op hol geslagen [verv.]


Nr. 187  -     21  september   2006


1. Gelukkig nieuwjaar 5933? Talmudgeleerden verduisteren 166 jaar  joodse geschiedenis

2. Islam, vreedzame godsdienst, die de zeden verzacht?

3. Jeshiva in Wilrijk viert 60 jaar. Wat een metamorfose!  

4.  De ontboezemingen van Rabbi Isaac Nochum Twersky uit Rawa-Ruska over het Chassidisme van Belz: een jeugdzonde?
5. Rabbinical Center of Europe maar topje van de ijsberg : het Euro-Chabad tentakelnetwerk blijft uitdijen als een inktvlek [verv.]


Nr. 188  -     28  september   2006

1.  Misleidende stemmenpikkerij door Chareidi-instellingen

2. Antwerpen, goed voor joden

3.  Gebedganger in Mizrachi-synagoge pleegt lèse-majesté met zijn achterwerk

4. Niet-heimishen aller landen, verenig u! Red de Jesode Hatora

5. Open brief aan Baron H. Apfelbaum  
6
. Dayonim Shomrei Hadass houden zich niet aan hun arbeidsvoorwaardenNr. 189  -     5 oktober   2006

1.  Heimishen aller landen, verenig u! Red de Jesode Hatora    

2.   Open brief aan Baron H. Apfelbaum           

3. Niet-heimishen aller landen, verenig u! Red de Jesode Hatora [verv.]           

4. Machsike Hadass ‘vergeet’ dat heling ook door joodse wet verboden is


Nr. 190  -     12 oktober   2006

1.  Verkiezingen: misplaatste VLD-arrogantie en Chareidi steun voor VLD en SP.A

2.   Open brief aan Baron H. Apfelbaum (3)

3. Niet-heimishen aller landen, verenig u! Red de Jesode Hatora [verv.]

4. Nieuw Europees  Chareidi Weekblad

5. Rabbinaat zou beter iets doen voor Parnosse in onze gemeenschap


Nr. 191 - 19 oktober 2006

1. Chère Maman, טאטע לעבען,

2. Non-heimish of the world unite! Save the Jesode Hatora School     

3.   Judeo-Islamic civilization versus Western secularism            

4.  Why our Gedoilim don’t bother with theology

  5. The Nishmas prayer – Just more propaganda?

6. The Rosenberg-Scale on Krias Shema of Rabbi’s and Rebbes: a quantifiable norm for Tircha Detsibura

7. Молитва  Раввинов и Ребе по шкале Розенберга


Nr. 192-3 - 9 november 2006

1.  Ultraorthodoxe Joden meest gehate bevolkingsgroep in Israël

2.  Kandidaat Opperrabbijn heeft reeds tegenstanders

3. Isolationisme en afscherming voor wereldleed bij het Rabbinaat
4. Niet-heimishen aller landen, verenig u! Red de Jesode Hatora [verv.]


Nieuwsflash Nr. 58  -     10 november    2006

1. Algemene Ledenvergadering i.v.m. kandidaat
Opperrabbijn I. Berger afgelast
2. Open Brief Nieuwe Partij (NP) aan Machsike Hadass


Nr. 194 - 16 november 2006


1.  Verkiezingen Opperrabbijn: de klucht gaat door     

2. Omerta onder godvruchtige  joden en moslims: angst voor nestbevuiling                      

3.  Ingebeelde eerbied (כבוד המדומה)          

4. Isaac’s holocaust (עקידת יצחק) in hedendaags perspectief

5. Nieuwe verordening in Jesode Hatorah: geen Goyishe voornamenNr. 195 - 23 november 2006

1.  In Memoriam Suri Kaszirer

2. Externe controle op Jesode Hatora suicidair     

3.  Het hedendaagse oerknal-scheppingsverhaal, de quantumfysica en G.ods wonderbaarlijke hand   
4.    Open brief aan Baron H. Apfelbaum 

 

Nr. 196 - 30 november 2006

Monddood
aPuntjes op de "i" nummers 1 t/m 55

Nr. 2 - 22 maart 2007

De aprilvis van Machsike Hadass
a

Nr. 3 - 26 maart 2007

De Goy Jean-Baptiste Borreman pleit
uit naam van orthodoxe jodendom op
Hezbollah meeting voor vernietiging
van Israël en voor Palestijnse
soevereiniteit over gans historisch
Palestina. En passant ook solidariteit
met Iran en Noord Korea

Nr. 4 - 23 juli 2007

1. Tisha B’Av: dag van de eendracht (achdus)?
2. Tisha B’Av: een lang voorbijgestreefde rouwdag, die
best afgeschaft wordt


Nr. 5  - 1 oktober 2007


Handen af van onze dames!
De Tsnius-obsessie, het stokpaardje van
allerlei moralisten

Nr. 6 - 30 november 2007

Einde van een tijdperk van eenheid?

Rabbinaat van Machsike Hadass heeft geopteerd voor ultraorthodoxie. Niets voor ons meer.

De heisa rond een seksgemengd trouwfeest


Nr. 7 - 24 december 2007

Arm en armzalig joods Antwerpen
Visieloosheid van onze leiders
Witboek over honderden joodse jongeren per
jaar die zonder taalkunde en seculiere vakken
worden opgevoed: massaal analfabetisme,
werkloosheid en sociaal isolement in onze
middens


Nr. 8 - 20 mei 2008

Red de Vrije Meningsuiting in
Antwerpen!
Andermaal discussie- en opinieforum “van
hogerhand” monddood gemaakt


Nr. 9 -  4 juli 2008

Doofpotoperatie:
Rabbinaat Machsike
Hadass verzwijgt
geldverduistering bij
Nedivei Lev


Nr. 10 -  11 juli 2008


1. Alleen SATCO (Stabiliteits- en Anti-
Turbulentie Comité) kan Jesode Hatora nog
redden
Groeiend ongenoegen bij ouders over religieuze
koerswijzigingen om de haverklap
2. Verslag schooldoorlichting Beth Jacob
basisschool 2008 : een voldoendeNr. 11 -  7 augustus  2008

Wasinstructies door Machsike Hadass
voor aardbeien en … eindelijk
antiwitwasinstructies voor drughandel?
Verspreidt het Rabbinaat nu eindelijk
ook het verbod op drughandel en
witwas?Nr. 12 -  18 augustus  2008


Lijkenpikkers van Machsike Hadass
geloven niet in G.od!
De afpersing van een exorbitante begrafenistaks
door pseudo-vrome atheïsten
("להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבוזו" (ישעי', פ"י, ב

Nr. 13 -  10 oktober  2008


Captaties van joodse
v.z.w.’s
Het rommelt bij Satmar’s Thorah
Vejirah vzw


Nr. 14 -  13 oktober  2008

Machsike Hadass eigent
zich andermans succes toe
Met collaterale Chillul Hashem


Nr. 15 -  24 oktober  2008


1. Shomrei Hadass aan een
heropstanding toe?
2. Bne Akiva jaarlijks bij
Tikvatenoe


Nr. 16 -  18 januari 2009

Vuile Joden

Nr. 17 -  23 januari 2009


Gaza-bom onder de representativiteit
van het Forum van Joodse Organisaties


Nr. 18 -  28 januari 2009

Vuile Joden – Deel II

Nr. 19 -  2 februari 2009

Een Joods onderonsje:
Al onze Rabbijnen tegen
inburgeringcursussen. Wat nu?


Nr. 20 -  6 februari 2009


Holocaust-verdediging über Alles?
Hoever is het opportuun te gaan?
Tijd voor een bezinning


Nr. 21 -  19 februari 2009

Ayatollah Khomeini en zijn zonderling
ogende volgelingen in Neauphle-le-
Château (1979), een gemeenschap die
geen last of ambras berokkende?


Nr. 22 -  8 juli 2009

Hoofddoekendebat belangt ook joodse gemeenschap aanNr. 23 -  30 augustus 2009


Een Joodse vleesmaffia onder Rabbinaal toezicht aan de Schelde?

Nr. 24 -  27 augustus 2009

Wij boeren achteruit: L. David promoveerde de bevordering van de Nederlandse taal
in onze gemeenschap, zijn kleindochter T. Davids zwijgt het probleem dood


Nr. 25 -  11 september 2009

Een Joodse vleesmaffia onder Rabbinaal toezicht aan de Schelde?
Machsike Hadass wijst schuldigen al aan

Nr. 26 -  4 december 2009

Kuisheidskruistocht in Jesode Hatora – Beth Jacob School gaat onverminderd door

Nr. 27 -  22 januari 2010

Haïti-hulpacties, niets voor ons

Nr. 28 -  26 februari 2010


Alle Rabbijnen eensgezind: geef geld!

Verdeeldheid over de begunstigden van dat geld

De kort termijn visie van het Rabbinaat – De Centrale, kind van de rekening

Nr. 29 -  16 maart  2010

Ban van Machsike Hadass op allochtoon vlees:
ongeldig en onwettig

Nr. 30 -  25 maart  2010

Misplaatste fierheid en zelfverheerlijking van
Machsike Hadass over ban op
שחוטי חוץNr. 31 -  28 maart  2010


1. Opperrabbijn E.

Sternbuch spreekt P.

Kornfeld tegen

2. Machsike Hadass laat

slachtkippen voor Pessach

uithongeren

Nr. 32 -  18 juni   2010


Orthodoxe joden horen  voor SP.a te stemmen, omdat SP.a
de niet-erkende religieuze scholen zonder seculier
onderwijs helpen in stand houden

Nr. 33 -  27 juni   2010

Met leiders als Pinkas Kornfeld hoeft de joodse gemeenschap geen vijanden meer te hebben.
Zijn reactie op het artikel in De Standaard “Over vijftig jaar zijn er geen joden meer in Antwerpen”

Nr. 34 -  2 juli   2010

Open Brief aan Opperrabbijn D.M. Lieberman van Shomre Hadass
en Opperrabbijn E. Sternbuch van Machsike Hadass
.


Nr. 34 -  4 juli   2010 [English]


Open Letter to Chief Rabbi D.M. Lieberman of Shomre Hadass
and Chief Rabbi E. Sternbuch of Machsike Hadass


Nr. 36 -  12 juli   2010

Open Brief

aan joodse intellectuelen

en verlichte geloofs- en stadsgenoten

Nr. 36 -  12 juli   2010 [English]

Open Letter to Jewish Intellectuals and
Enlightened Co-religionists and Fellow Townsmen
 

Nr. 37 -  19 juli   2010 [English]

שמע ישראל

Listen to the accusing voice on the

Virulent anti-Zionist Rabbi Ezriel Tauber, Father-in-Law of Dayan of Machsike Hadass,
suspected of repeated rape on married women

by Rabbi Nuchem Rosenberg of The International  Association Of Child Sexual AbuseNr. 38 -  31 augustus   2010


Ideologische oorlog i.p.v. ideeëndebat.
De krachten der duisternis slaan ook in onze stad op hol

Nr. 39 -  3 september   2010

De ontvoogding van mijn gemeenschap en een kansenrijke jeugd:
een eindeloze strijd, de passie van een leven

Nr. 40 -  7 oktober   2010